TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Haziran Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Haziran dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Haziran Döneminde 2015 yılı Haziran Dönemine Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %1,20 azalarak 2.438.182,005 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi  %14,88 artarak 802.286,034 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %0,18 azalarak 445.984,645 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %1,42 azalarak 449.289,140 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2016 yılı Haziran Ayında 2015 yılı Haziran Ayına Göre:

 • Ham petrol ithalatı %12,69 azalarak 1.918.933,696 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %8,72 artarak 1.161.014,408 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %15.210,72 artarak 30.009,017 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Haziran Ayında 2015 yılı Haziran Ayına Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %20,32 artarak 277.826,497 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %209,78 artarak 8.075,850 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %11,12 azalarak 295.421,973 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2016 yılı Haziran Ayında 2015 yılı Haziran Ayına Göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %7,98 artarak 2.281.731,734 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %8,64 artarak 194.990,065 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %8,56 artarak 1.921.431,033 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %2,24 azalarak 114.328,281 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Haziran Ayında 2015 yılı Haziran Ayına Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %4,63 artarak 288.691,291 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %2,38 azalarak 114.176,773 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmemiştir.[3]
 • Denizcilik yakıtları satışları %375,99 artarak 137.247,965 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %4,43 azalarak 26.683,857 ton olarak gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.