TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Temmuz Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Temmuz dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Temmuz Ayında 2015 yılı Temmuz Ayına Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %6,04 artarak 2.561.247,586 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi  %21,83 artarak 922.706,960 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %2,63 azalarak 458.882,465 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %15,83 azalarak 412.969,945 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2016 yılı Temmuz Ayında 2015 yılı Temmuz Ayına Göre:

 • Ham petrol ithalatı %9,05 azalarak 2.357.286,701 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %17,86 azalarak 891.154,780 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %0,11 artarak 15.472,290 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Temmuz Ayında 2015 yılı Temmuz Ayına Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %15,17 azalarak 259.052,782 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %113,81 artarak 5.774,912 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %16,63 azalarak 321.490,464 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2016 yılı Temmuz Ayında 2015 yılı Temmuz Ayına Göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %0,33 artarak 2.268.961,251 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %3,22 artarak 223.055,198 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,91 artarak 1.888.031,840 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %9,62 azalarak 116.628,337 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Temmuz Ayında 2015 yılı Temmuz Ayına Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %3,75 azalarak 275.480,883 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %9,60 azalarak 116.652,957 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmemiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %362,97 artarak 124.047,245 ton olarak gerçekleşmiştir.3
 • Motorin türleri satışları %22,47 azalarak 28.684,395 ton olarak gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.