TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Ağustos Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Ağustos dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Ağustos ayında 2015 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %8,14 azalarak 2.406.669,132 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi  %8,67 artarak 833.679,443 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %0,09 azalarak 470.963,365 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %25,87 azalarak 367.018,259 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2016 yılı Ağustos ayında 2015 yılı Ağustos ayına göre:

 • Ham petrol ithalatı %13,80 artarak 2.335.741,356 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %11,69 artarak 1.180.846,854 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %210,20 artarak 22.163,678 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Ağustos ayında 2015 yılı Ağustos ayına göre:

 • Benzin türleri ihracatı %14,80 azalarak 239.232,143 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %91,74 artarak 5.042,845 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %10,97 azalarak 354.181,990 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2016 yılı Ağustos ayında 2015 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %9,57 artarak 2.584.211,751 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %8,32 artarak 230.640,545 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %10,43 artarak 2.180.200,272 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %4,14 artarak 126.152,150 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Ağustos ayında 2015 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %5,27 azalarak 267.565,054 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %4,12 artarak 126.152,150 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmemiştir.[3]
 • Denizcilik yakıtları satışları %269,55 artarak 101.142,750 ton olarak gerçekleşmiştir.3
 • Motorin türleri satışları %7,96 azalarak 35.451,024 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.