TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Eylül Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Eylül dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Eylül ayında 2015 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,63 artarak 2.502.869,418 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi  %4,38 artarak 853.200,031 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %11,82 azalarak 418.909,650 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %14,21 azalarak 464.805,839 ton olarak gerçekleşmiştir

İthalat

2016 yılı Eylül ayında 2015 yılı Eylül ayına göre:

 • Ham petrol ithalatı %15,20 azalarak 1.912.935,408 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %4,12 azalarak 1.026.084,014 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %17,63 azalarak 9.795,058 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Eylül ayında 2015 yılı Eylül ayına göre:

 • Benzin türleri ihracatı %1,51 artarak 244.391,622 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %152,56 artarak 5.457,796 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %5,95 azalarak 336.490,983 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2016 yılı Eylül ayında 2015 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %8,08 artarak 2.260.301,481 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %8,64 artarak 209.851,893 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,25 artarak 1.888.472,401 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %2,79 artarak 119.728,572 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları [2]

2016 yılı Eylül ayında 2015 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %3,66 azalarak 264.538,608 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %2,96 artarak 119.921,572 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmemiştir.[3]
 • Denizcilik yakıtları satışları %264,36 artarak 101.335,310 ton olarak gerçekleşmiştir.3
 • Motorin türleri satışları %1,04 artarak 37.934,654 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.