TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Ekim Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Ekim dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Ekim ayında 2015 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %2,22 azalarak 2.550.008,661 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi  %9,04 artarak 931.193,078 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %7,07 azalarak 423.933,338 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %11,11 azalarak 389.017,232 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2016 yılı Ekim ayında 2015 yılı Ekim ayına göre:

 • Ham petrol ithalatı %6,19 azalarak 2.146.526,276 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %0,58 azalarak 970.295,437 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %153,10 artarak 12.323,351 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Ekim ayında 2015 yılı Ekim ayına göre:

 • Benzin türleri ihracatı %32,77 azalarak 200.687,541 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %221,48 artarak 7.072,637 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %4,06 azalarak 317.190,713 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2016 yılı Ekim ayında 2015 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %6,15 artarak 2.409.907,520 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %4,60 artarak 182.178,790 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,53 artarak 2.050.611,306 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %13,29 azalarak 104.384,929 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Ekim ayında 2015 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %4 azalarak 251.750,921 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %13,29 azalarak 104.384,929 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmemiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %329,16 artarak 112.749,244 ton olarak gerçekleşmiştir.3
 • Motorin türleri satışları %27,47 azalarak 27.492,678 ton olarak gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.