TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Kasım Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Kasım dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Kasım ayında 2015 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %2,09 artarak 2.518.062,691 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi  %18,02 artarak 937.675,208 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %5,41 artarak 492.558,976 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %24,12 azalarak 312.261,698 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2016 yılı Kasım ayında 2015 yılı Kasım ayına göre:

 • Ham petrol ithalatı %1,05 azalarak 2.256.493,130 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %13,82 artarak 997.427,109 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %862,29 artarak 21.555,369 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Kasım ayında 2015 yılı Kasım ayına göre:

 • Benzin türleri ihracatı %7,37 artarak 337.877,337 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %99,79 artarak 6.059,515 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %38,35 azalarak 214.457,939 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışları[1]

2016 yılı Kasım ayında 2015 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %7,69 artarak 2.333.050,984 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %9,03 artarak 181.063,805 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,53 artarak 1.982.538,470 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %13,01 azalarak 88.916,730 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Kasım ayında 2015 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %5,90 artarak 284.046,968 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %13,01 azalarak 88.916,730 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmemiştir.[3]
 • Denizcilik yakıtları satışları %481,23 artarak 148.497,586 ton olarak gerçekleşmiştir.3
 • Motorin türleri satışları %4,23 artarak 35.221,534 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.