TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Ocak Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Ocak dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Ocak ayında 2016 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %5,06 artarak 2.567.427,017 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %6,75 artarak 877.145,850 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %13,58 artarak 499.490,338 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %1,74 azalarak 389.705,080 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Ocak ayında 2016 yılı Ocak ayına göre:

 • Ham petrol ithalatı %24,26 artarak 2.376.602,131 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %28,77 artarak 872.918,084 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %16.155,10 artarak 16.417,655 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Ocak ayında 2016 yılı Ocak ayına göre:

 • Benzin türleri ihracatı  %35,86 artarak 374.647,050 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %16,43 azalarak 5.470,360 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %25,30 azalarak 262.363,264 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2017 yılı Ocak ayında 2016 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %4,98 artarak 1.869.379,089 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %1,95 artarak 148.416,600 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %8,01 artarak 1.546.349,424 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %15,26 azalarak 87.214,396 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Ocak ayında 2016 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %15,56 artarak 269.509,732 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %15,26 azalarak 87.214,396 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %38,47 artarak 145.083,435 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %25,01 artarak 31.829,140 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Ocak ayında :

 • Motorin türlerinde 6.066,804 ton akaryakıt ve 3.487,366 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 142.803,512 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.