TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Şubat Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Şubat dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Şubat ayında 2016 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,04 artarak 2.057.011,253 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %32,27 artarak 731.174,197 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %1,39 azalarak 408.812,315 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %17,81 artarak 333.121,500 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Şubat ayında 2016 yılı Şubat ayına göre:

 • Ham petrol ithalatı %9,68 azalarak 1.726.254,868 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %15,58 azalarak 769.564,073 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %94,25 azalarak 6.369,913 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Şubat ayında 2016 yılı Şubat ayına göre:

 • Benzin türleri ihracatı %1,28 azalarak 270.281,876 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %1.134,24 artarak 71.856,905 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %25,39 artarak 286.307,933 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1

 2017 yılı Şubat ayında 2016 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %4,55 azalarak 1.827.916,649 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %4,51 azalarak 151.658,057 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,72 azalarak 1.504.831,829 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %29,56 azalarak 87.547,220 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Şubat ayında 2016 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %4,52 artarak 263.871,116 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %17,83 azalarak 87.547,220 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %27,20 artarak 142.953,592 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %13,54 artarak 31.459.121 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Şubat ayında:

 • Motorin türlerinde 8.729,789 ton akaryakıt ve 5.608,028 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 139.994,955 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.