TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Mart Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Mart dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Mart ayında 2016 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %13,77 artarak 2.498.144,391 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %53,78 artarak 907.105,279 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %30,30 artarak 479.500,097 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %23,66 artarak 383.974,475 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Mart ayında 2016 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ithalat %6,32 artarak 3.281.366,126 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %26,28 artarak 2.104.364,529 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %25,86 azalarak 913.623,465 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %75,24 azalarak 16.549,293 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Mart ayında 2016 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihracat %15,13 artarak 1.063.981,662 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %38,29 artarak 330.523,019 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %3.055,15 artarak 93.375,466 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %10,90 artarak 285.489,441 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

 2017 yılı Mart ayında 2016 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %9,13 artarak 2.242.458,523 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %8,63 artarak 178.581,701 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,67 artarak 1.891.946,576 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %7,52 azalarak 92.630,827 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Mart ayında 2016 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %22,21 artarak 309.990,553 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %7,52 azalarak 92.630,827 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Denizcilik yakıtları satışları %48,05 artarak 179.533,328 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %18,15 artarak 33.904,461 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Mart ayında:

 • Motorin türlerinde 11.310,466 ton akaryakıt ve 5.620,805 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 176.983,133 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.