TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Nisan Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Nisan dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Nisan ayında 2016 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %20,69 artarak 2.558.104,483 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Motorin türleri üretimi %38,62 artarak 969.284,951 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %6,73 artarak 446.489,434 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %3,89 artarak 354.008,741 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Nisan ayında 2016 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ithalat %5,54 artarak 3.465.158,336 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %22,39 artarak 2.380.672,602 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %22,04 azalarak 871.556,038 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %4,76 azalarak 16.123,965 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Nisan ayında 2016 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihracat %6,48 artarak 863.588,365 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %43,83 artarak 289.764,168 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %2,98 azalarak 5.641,562 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %12,89 artarak 301.827,717 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2017 yılı Nisan ayında 2016 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %2,19 azalarak 2.213.191,959ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %2,94 azalarak 176.762,588 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,67 azalarak 1.875.270,481 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %16,01 azalarak 99.082,482 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Nisan ayında 2016 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %9,28 artarak 296.544,349 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %16,01 azalarak 99.082,482 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %41 artarak 157.353,223 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,28 azalarak 28.969,108 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Nisan ayında:

 • Motorin türlerinde 12.626,691 ton akaryakıt ve 4.416,855 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 154.681,148 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.