TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Mayıs Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Mayıs dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %14,48 artarak 2.689.825,198 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %45,09 artarak 987.147,241 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %60,97 artarak 504.913,968 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %1,92 azalarak 413.150,718 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ithalat %12,81 artarak 3.968.316,655 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %24,96 artarak 2.611.435,265 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %12,49 azalarak 1.064.846,959 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %46,00 azalarak 17.814,375 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihracat %32,35 artarak 861.884,165 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %182,45 artarak 296.375,317 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %53,06 artarak 8.645,793 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %8,26 artarak 322.738,809 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %8,33 artarak 2.442.494,641 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %6,87 artarak 199.005,180 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %11,16 artarak 2.090.375,079 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %18,37 azalarak 104.329,924 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Mayıs ayında 2016 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %2,35 azalarak 290.878,094 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %18,37 azalarak 104.329,924 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %16,21 artarak 149.273,111 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %22,24 artarak 31.718,135 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Mayıs ayında:

 • Motorin türlerinde 11.927,623 ton akaryakıt ve 3.933,147 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 18.835,327 ton akaryakıt ve 145.427,309 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.