TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Haziran Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Haziran dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Haziran ayında 2016 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %3,96 artarak 2.534.838.853 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %12,06 artarak 899.050,505 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %4,98 artarak 468.203,443 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %12,13 artarak 503.806,698 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Haziran ayında 2016 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ithalat %4,35 artarak 3.514.881,389 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %4,64 artarak 2.007.941,243 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %3,67 azalarak 1.120.596,540 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %37,24 azalarak 18.832,613 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Haziran ayında 2016 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihracat %5,70 azalarak 785.531,297 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %14,36 azalarak 237.930,602 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %5,80 azalarak 7.607,595 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %13,97 artarak 336.701,708 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2017 yılı Haziran ayında 2016 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %3,55 artarak 2.365.670,894 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %8,69 artarak 211.807,401 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %4,45 artarak 2.009.994,054 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %12,37 azalarak 100.474,170 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Haziran ayında 2016 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %7,80 artarak 311.939,111 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %12,37 azalarak 100.474,170 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %20,88 artarak 166.028,623 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %39,39 artarak 37.319,440 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Haziran ayında:

 • Motorin türlerinde 38.169,100 ton akaryakıt ve 2.946,921 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 161.897,256 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.