TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Temmuz Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Temmuz dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Temmuz ayında 2016 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %5,13 azalarak 2.429.795,801 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %2,52 artarak 945.968,951 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %8,14 azalarak 421.506,596 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %7,63 artarak 444.484,021 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Temmuz ayında 2016 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ithalat %4,04 artarak 3.605.786,576 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %8,59 azalarak 2.154.735,916 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %30,53 artarak 1.166.726,243 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %33,48 artarak 20.652,029 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Temmuz ayında 2016 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihracat %5,68 artarak 818.988,634 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %0,12 azalarak 258.745,642 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %6,87 artarak 6.171,518 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %21,79 artarak 391.530,265 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2017 yılı Temmuz ayında 2016 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %23,85 artarak 2.814.366,046 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %7,19 artarak 239.109,229 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %27,67 artarak 2.414.559,576 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %5,74 artarak 123.837,618 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Temmuz ayında 2016 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %16,46 artarak 321.466,698 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %5,71 artarak 123.836,447 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %23,16 artarak 153.031,113 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %37,96 artarak 39.352,449 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Temmuz ayında:

 • Motorin türlerinde 19.090,106 ton akaryakıt ve 2.469,755 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 149.234,271 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.