TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Ağustos Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Ağustos dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Ağustos ayında 2016 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %9,42 artarak 2.633.375,231 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %11,43 artarak 929.008,357 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %2,08 azalarak 461.179,359 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %37,70 artarak 505.371,369 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Ağustos ayında 2016 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ithalat %14,99 artarak 4.281.091,452 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %0,30 artarak 2.342.656,917 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %33,12 artarak 1.571.889,818 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %62,44 azalarak 8.324,493 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Ağustos ayında 2016 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihracat %0,60 azalarak 856.467,279 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %17,31 azalarak 197.821,857 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %18,92 artarak 5.996,879 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %8,11 artarak 382.890,374 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2017 yılı Ağustos ayında 2016 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %5,63 artarak 2.737.552,126 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %5,58 artarak 243.520,8733 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,59 artarak 2.331.601,395 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %1,53 azalarak 124.698,587 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Ağustos ayında 2016 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %34,98 artarak 361.804,809 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %1,53 azalarak 124.696,599 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %88,08 artarak 190.234,209 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %31,78 artarak 46.715,954 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Ağustos ayında:

 • Motorin türlerinde 43.807,701 ton akaryakıt ve 4.824,852 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 185.323,559 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.