TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Eylül Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Eylül dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Eylül ayında 2016 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %3,55 artarak 2.591.744,131 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %4,24 artarak 889.344,776 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %9,00 artarak 456.618,457 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %6,61 artarak 495.526,979 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Eylül ayında 2016 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ithalat %19,24 artarak 3.788.052,806 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %23,27 artarak 2.358.011,876 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %9,98 artarak 1.129.561,258 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %87,91 artarak 18.406,258 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Eylül ayında 2016 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihracat %6,11 artarak 834.902,804 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %12,11 artarak 273.998,586 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %10,35 artarak 6.022,645 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %6,51 artarak 358.407,598 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2017 yılı Eylül ayında 2016 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %9,36 artarak 2.474.632,898 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %3,53 azalarak 202.453,552 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %12,01 artarak 2.118.094,722 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %3,96 azalarak 115.472,266 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları

2017 yılı Eylül ayında 2016 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %23,22 artarak 325.918,374 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %3,97 azalarak 115.468,738 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %57,86 artarak 159.416,818 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %13,41 artarak 43.021,749 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Eylül ayında:

 • Motorin türlerinde 38.220,951 ton akaryakıt ve 4.157,013 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 155.988,340 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.