TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Ekim Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Ekim dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Ekim ayında 2016 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,12 artarak 2.553.012,376 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %8,96 azalarak 847.742,521 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %11,12 artarak 471.091,901 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %1,05 artarak 393.108,574 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Ekim ayında 2016 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ithalat %17,49 artarak 3.859.943,295 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %6,66 artarak 2.289.551,211 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %26,30 artarak 1.225.457,066 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %69,21 azalarak 3.793,855 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Ekim ayında 2016 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihracat %4,86artarak 790.474,732 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %29,27 artarak 259.429,906 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %4,40 artarak 7.383,967 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %0,71 artarak 319.447,465 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

 2017 yılı Ekim ayında 2016 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %11,65 artarak 2.692.470,413 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %7,76 artarak 196.316,268 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %12,68 artarak 2.311.473,933 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %15,38 artarak 120.691,052 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Ekim ayında 2016 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %40,73 artarak 371.018,322 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %15,38 artarak 120.691,052 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %69,98 artarak 194.935,738 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,65 artarak 39.705,913 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Ekim ayında:

 • Motorin türlerinde 56.888,054 ton akaryakıt ve 4.048,030 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 191.517,996 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.