TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Kasım Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Kasım dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Kasım ayında 2016 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %24,25 azalarak 1.907.417,071 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %34,89 azalarak 610.542,324 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %28,24 azalarak 353.480,049 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %8,48 azalarak 285.782,556 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Kasım ayında 2016 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ithalat %7,63 azalarak 3.164.356,756 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %33,40 azalarak 1.502.912,523 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %44,26 artarak 1.438.843,524 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %115,66 artarak 46.485,319 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Kasım ayında 2016 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihracat %9,14 azalarak 617.311,659 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %38,47 azalarak 207.904,448 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %1,77 artarak 6.166,938 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %6,92 artarak 229.298,530 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2017 yılı Kasım ayında 2016 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %5,10 artarak 2.452.879,232 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %3,55 azalarak 174.661,759 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,76 artarak 2.097.485,221 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2017 yılı Kasım ayında 2016 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %7,77 artarak 306.249,182 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %19,49 artarak 106.398,218 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %1,14 azalarak 146.803,243 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,95 artarak 36.260,985 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Kasım ayında:

 • Motorin türlerinde 57.170,363 ton akaryakıt ve 2.910,595 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 143.503,506 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.