TR | EN

Petrol Piyasası 2017 Yılı Aralık Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Aralık dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2017 yılı Aralık ayında 2016 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %25,98 azalarak 1.916.406,261 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %16,30 azalarak 801.553,797 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %10,86 azalarak 388.930,369 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %1,24 azalarak 335.205,633 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2017 yılı Aralık ayında 2016 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ithalat %3,90 azalarak 3.554.386,564 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %23,70 azalarak 1.911.410,127 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %33,18 artarak 1.307.359,896 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %213,19 artarak 7.026,386 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2017 yılı Aralık ayında 2016 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihracat %28,28 azalarak 572.313,823 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %27,37 azalarak 169.975,334 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %22,31 artarak 8.720,637 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %20,13 azalarak 228.884,865 ton olarak gerçekleşmiştir

Yurt İçi Satışlar [1]

 2017 yılı Aralık ayında 2016 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü %1,30 artarak 2.321.157,754 satışları ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %3,76 artarak 181.767,481 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,59 artarak 1.967.771,203 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları [2]

2017 yılı Aralık ayında 2016 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %5,42 azalarak 295.463,741 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %8,86 artarak 100.131,871 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %15,52 azalarak 146.765,443 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,54 artarak 38.413,689 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2017 yılı Aralık ayında:

 

 

 • Motorin türlerinde 53.800,336 ton akaryakıt ve 5.349,552 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 142.836,562 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.