TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Şubat Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Şubat dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2018 yılı Şubat ayında 2017 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %25,81 azalarak 1.526.023,393 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %36,57 azalarak 463.777,557 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %25,36 azalarak 305.149,453 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %1,48 azalarak 328.200,560 ton olarak gerçekleşmiştir

İthalat

2018 yılı Şubat ayında 2017 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ithalat %2,54 artarak 2.745.876,045 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %23,88 azalarak 1.314.029,113 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %41,89 artarak 1.091.923,382 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %530,80 artarak 40.181,261 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2018 yılı Şubat ayında 2017 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihracat %51,02 azalarak 494.082,685 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %50,14 azalarak 134.757,588 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %92,15 azalarak 5.637,277 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %25,73 azalarak 212.637,883 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2018 yılı Şubat ayında 2017 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %10,34 artarak 2.017.123,156 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %9,92 azalarak 166.652,586 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %10,50 artarak 1.663.036,203 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2018 yılı Şubat ayında 2017 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %20,07 artarak 316.835,276 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %19,35 artarak 104.483,872 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %21,45 artarak 173.623,479 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,05 azalarak 28.611,411 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Şubat ayında:

 • Motorin türlerinde 43.407,735 ton akaryakıt ve 2.526,022 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 170.973,555 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.