TR | EN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piya

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu'nu yayınlandı. Rapora göre;

Üretim

  • Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2017 yılı toplam LPG üretimi geçen yıla göre %4,43 artarak 1.015.305 ton olmuştur.

İthalat

  • Rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince 2017 yılında yapılan LPG ithalatı, geçen yıla göre %0,93 azalarak 3.385.734 ton olmuştur.
  • 2017 yılında 14 farklı ülkeden/bölgeden LPG ithalatı yapılmış olup en çok ithalat yapılan ilk 5 ülke Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan ve Rusya olmuştur.

İhracat

  • Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince 2017 yılında yapılan LPG ihracatı, geçen yıla göre %25,10 artarak 266.368 ton olmuştur.
  • 2017 yılında 15 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı yapılmış olup en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke Mısır, İsviçre, Bulgaristan, K.K.T.C. ve Birleşik Arap Emirlikleri olmuştur.

Yurtiçi Satışlar 

  • Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2017 yılında 812.208 ton tüplü LPG, 151.582  ton dökme LPG,  3.116.569 ton otogaz olmak üzere toplam 4.080.359 ton LPG satışı yapılmıştır.
  • 2017 yılı satış rakamları bir önceki yılın satış rakamları ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı %0,94 azalmış, dökme LPG satışı %7,5 artmış ve otogaz satışı %0,81 azalmış olup toplam LPG satışı %0,55 azalmıştır.
  • 2017 yılında tüplü LPG %19,91, dökme LPG %3,71 ve otogaz %76,38 pazar payına sahip olmuştur.
  • Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2017 yılında 58.298 ton Standardize LPG satışı yapılmıştır.