TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Mart Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Mart dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2018 yılı Mart ayında 2017 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %41,57 azalarak 1.459.725,552 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %19,47 azalarak 730.507,175 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %25,11 azalarak 359.110,188 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %15,86 azalarak 323.064,873 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2018 yılı Mart ayında 2017 yılı Mart ayına göre:

 

 • Toplam ithalat %5,79 azalarak 3.091.414,918 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %36,42 azalarak 1.337.865,011 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %40,11 artarak 1.280.096,673 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %8,19 azalarak 15.194,06 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2018 yılı Mart ayında 2017 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihracat %36,96 azalarak 670.686,522 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %28,85 azalarak 235.168,341 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %92,54 azalarak 6.965,119 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %16,21 azalarak 239.217,423 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2018 yılı Mart ayında 2017 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %12,23 artarak 2.516.892,809 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %0,92 artarak 180.176,454 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %13,97 artarak 2.156.472,891 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2018 yılı Mart ayında 2017 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %14,33 artarak 354.418,678 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %28,71 artarak 119.226,192 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %10,93 artarak 199.151,491 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,22 artarak 36.014,612 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Mart ayında:

 • Motorin türlerinde 54.442,661 ton akaryakıt ve 6.974,766 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 195.118,519 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.