TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Nisan Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Nisan dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2018 yılı Nisan ayında 2017 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %34,66 azalarak 1.671.382,528 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %33,65 azalarak 643.140,154 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %26,45 azalarak 328.376,529 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %3,67 azalarak 341.011,564 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2018 yılı Nisan ayında 2017 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ithalat %10,28 azalarak 3.108.780,283 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %37,92 azalarak 1.477.808,525 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %48,83 artarak 1.297.100,901 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %1,85 azalarak 15.923,955 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2018 yılı Nisan ayında 2017 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihracat %37,78 azalarak 537.367,171 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %53,63 azalarak 134.360,612 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %19,27 artarak 6.728,762 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %5,02 azalarak 286.689,188 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 2018 yılı Nisan ayında 2017 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %13,11 artarak 2.503.574,468 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %5,65 artarak 186.120,798 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %14,97 artarak 2.157.021,302 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2018 yılı Nisan ayında 2017 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %8,71 artarak 322.387,830 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %11,39 artarak 110.370,464 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %10,40 artarak 173.717,097 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,03 artarak 29.267,588 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Nisan ayında:

 • Motorin türlerinde 42.528,593 ton akaryakıt ve 3.025,620 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 170.461,149 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.