TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Mayıs Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Mayıs dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2018 yılı Mayıs ayında 2017 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %18,03 azalarak 2.204.826,756 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %19,09 azalarak 798.681,745 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %26,22 azalarak 372.574,797 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %4,94 artarak 433.541,191 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2018 yılı Mayıs ayında 2017 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ithalat %12,13 azalarak 3.489.300,561 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %30,98 azalarak 1.802.342,677 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %24,88 artarak 1.333.212,343 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %323,32 artarak 75.412,085 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2018 yılı Mayıs ayında 2017 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihracat %25,64 azalarak 640.877,428 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %43,95 azalarak 166.132,668 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %8,54 artarak 9.384,335 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %1,81 artarak 328.581,676 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 2018 yılı Mayıs ayında 2017 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %7,65 artarak 2.629.514,162 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %3,02 azalarak 193.000,872 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,95 artarak 2.256.721,119 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2018 yılı Mayıs ayında 2017 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %23,48 artarak 359.188,428 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %17,74 artarak 122.833,442 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %15,50 artarak 172.415,719 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,69 azalarak 30.886,184 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Mayıs ayında:

 • Motorin türlerinde 46.719,273 ton akaryakıt ve 2.956,535 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 167.395,283 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.