TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Haziran Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Haziran dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2018 yılı Haziran ayında 2017 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %14,05 azalarak 2.178.631,085 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %16,29 azalarak 752.635,651 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %18,33 azalarak 382.400,744 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %11,41 azalarak 446.320,866 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2018 yılı Haziran ayında 2017 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ithalat %3,61 azalarak 3.388.165,228 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %8,77 azalarak 1.831.937,703 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %11,14 artarak 1.245.487,512 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %34,70 artarak 25.367,487ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2018 yılı Haziran ayında 2017 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihracat %15,79 azalarak 673.412,320 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %12,49 azalarak 208.205,233 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %19,95 artarak 9.124,931ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %0,73 artarak 353.398,892 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2018 yılı Haziran ayında 2017 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %7,13 artarak 2.534.503,916 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %3,56 artarak 219.364,539 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,75 artarak 2.165.813,812 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2018 yılı Haziran ayında 2017 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %11,90 artarak 349.073,607 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %7,97 artarak 108.477,504 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %19,90 artarak 199.075,341 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %4,05 azalarak 35.809,349 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Haziran ayında:

 • Motorin türlerinde 56.729,652 ton akaryakıt ve 3.398,722 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 193.940,922 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.