TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Temmuz Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Temmuz dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2018 yılı Temmuz ayında 2017 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %5,19 artarak 2.555.983,468 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %4,80 azalarak 900.537,599 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %5,94 artarak 446.525,137 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %12,88 artarak 501.740,002 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2018 yılı Temmuz ayında 2017 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ithalat %8,41 artarak 3.909.234,172 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %5,76 artarak 2.278.915,141 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %14,40 artarak 1.334.769,252 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %172,72 artarak 56.321,651 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2018 yılı Temmuz ayında 2017 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihracat %10,71 azalarak 732.472,840 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %19,65 azalarak 207.893,568 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %86,26 artarak 11.495,225 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %0,80 azalarak 398.892,589 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2018 yılı Temmuz ayında 2017 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %0,79 artarak 2.832.765,749 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %2,32 azalarak 233.558,681 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,68 artarak 2.431.431,111 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları [2]

 

2018 yılı Temmuz ayında 2017 yılı Temmuz ayına göre:

 

 • Toplam ihrakiye satışları %10,76 artarak 356.062,698 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %3,84 azalarak 119.093,979 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %19,43 artarak 182.759,955 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,55 azalarak 36.774,173 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Temmuz ayında:

 • Motorin türlerinde 35.510,789 ton akaryakıt ve 2.396,062 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 177.711,169 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.