TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Ağustos Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Ağustos dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,82 artarak 2.654.859,248 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %6,09 artarak 985.570,031 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %7,72 artarak 496.780,395 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %2,12 azalarak 494.671,442 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 

 • Toplam ithalat %12,25 azalarak 3.756.781,846 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %11,08 azalarak 2.083.145,348 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %17,87 azalarak 1.291.063,142 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %1.337,14 artarak 119.634,418 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 

 • Toplam ihracat %11,08 azalarak 770.432,670 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %7,32 azalarak 183.337,123 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %121,53 artarak 13.284,808 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %7,57 artarak 422.605,468 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %1,85 azalarak 2.687.096,064 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %3,45 artarak 251.912,689 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,66 azalarak 2.293.145,671 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %12,15 azalarak 317.841,283 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %7,95 azalarak 114.788,258 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %16,40 azalarak 159.037,733 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %14,03 azalarak 40.161,918 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Ağustos ayında:

 • Motorin türlerinde 50.248,545 ton akaryakıt ve 1.388,867 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 155.464,828 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.