TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Eylül Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Eylül dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2018 yılı Eylül ayında 2017 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %8,10 azalarak 2.381.813,483 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %2,44 azalarak 867.601,672 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %13,62 azalarak 394.429,960 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %11,00 azalarak 441.020,985 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2018 yılı Eylül ayında 2017 yılı Eylül ayına göre:

 

 • Toplam ithalat %11,27 azalarak 3.361.065,789 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %11,81 azalarak 2.079.561,484 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %10,26 azalarak 1.013.624,868 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %4,73 artarak 19.277,120 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2018 yılı Eylül ayında 2017 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihracat %15,63 artarak 980.712,624 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %12,19 azalarak 240.595,102 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %46,95 artarak 8.850,350 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %0,67 azalarak 369.164,566 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %32,62 artarak 212.848,085 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2018 yılı Eylül ayında 2017 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %2,69 azalarak 2.408.043,503 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %5,72 azalarak 190.876,650 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,46 azalarak 2.065.932,022 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2018 yılı Eylül ayında 2017 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %5,90 azalarak 306.705,764 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %0,85 artarak 116.449,804 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %7,55 azalarak 147.383,246 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %15,40 azalarak 36.396,987 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2018 yılı Eylül ayında:

 • Motorin türlerinde 37.449,125 ton akaryakıt ve 1.324,822 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 143.960,328 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.