TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Ekim Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Ekim dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2018 yılı Ekim ayında 2017 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %18,54 azalarak 2.079.792,149 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %18,29 azalarak 692.693,895 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %18,88 azalarak 382.137,455 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %3,01 artarak 404.938,948 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2018 yılı Ekim ayında 2017 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ithalat %9,45 azalarak 3.495.033,760 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %11,20 azalarak 2.033.024,157 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %3,89 azalarak 1.177.798,334 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %362,59 artarak 17.549,883 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2018 yılı Ekim ayında 2017 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihracat %11,60 artarak 889.099,840 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %19,68 azalarak 208.373,631 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %71,05 artarak 12.630,642 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %6,56 artarak 346.990,553 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %80,49 artarak 259.328,220 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2018 yılı Ekim ayında 2017 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %6,69 azalarak 2.514.559,838 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %4,07 azalarak 188.304,834 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,62 azalarak 2.184.360,400 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2018 yılı Ekim ayında 2017 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %26,56 azalarak 272.476,444 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %19,09 azalarak 97.651,403 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %34,03 azalarak 128.608,631 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,15 azalarak 38.851,871 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Ekim ayında:

 • Motorin türlerinde 77.345,176 ton akaryakıt ve 1.675,261 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 125.858,030 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.