TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Kasım Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Kasım dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2018 yılı Kasım ayında 2017 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,84 azalarak 1.891.312,126 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %31,11 artarak 800.506,784 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %10,50 artarak 390.604,154 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %8,22 artarak 309.278,314 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2018 yılı Kasım ayında 2017 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ithalat %19,34 azalarak 2.552.428,803 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %24,21 azalarak 1.139.027,863 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %26,20 azalarak 1.061.848,103 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %26,14 azalarak 34.335,444 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2018 yılı Kasım ayında 2017 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihracat %10,84 artarak 687.399,775 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %1,02 azalarak 205.778,432 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %85,09 artarak 11.414,488 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %12,49 artarak 261.160,110 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %57,08 artarak 178.481,182 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2018 yılı Kasım ayında 2017 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %7,50 azalarak 2.268.956,933 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %%1,49 azalarak 172.024,319 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,15 azalarak 1.947.416,964 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2018 yılı Kasım ayında 2017 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %10,24 azalarak 274.903,981 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %20,39 azalarak 84.706,735 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %0,51 artarak 147.546,727 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,62 azalarak 34.222,729ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Kasım ayında:

 • Motorin türlerinde 56.153,412 ton akaryakıt ve 1.411,656 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 144.513,163 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.