TR | EN

Petrol Piyasası 2018 Yılı Aralık Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2018 Aralık dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2018 yılı Aralık ayında 2017 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %33,60 artarak 2.560.327,346 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %11,55 artarak 894.161,292 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %11,48 artarak 433.564,926 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %28,46 artarak 430.599,312 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2018 yılı Aralık ayında 2017 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ithalat %10,36 azalarak 3.186.128,147 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %10,75 artarak 2.116.833,257 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %39,07 azalarak 796.616,179 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %578,87 artarak 47.700,355 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2018 yılı Aralık ayında 2017 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihracat %74,11 artarak 1.010.485,843 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %63,88 artarak 278.549,521 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %413,71 artarak 44.798,768 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %52,88 artarak 362.208,243 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %149,16 artarak 294.949,592 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

 2018 yılı Aralık ayında 2017 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %6,51 azalarak 2.179.293,971 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %0,14 azalarak 181.499,320 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,18 azalarak 1.853.217,577 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2018 yılı Aralık ayında 2017 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %6,14 azalarak 278.406,746 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %16,76 azalarak 83.351,717 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %1,67 azalarak 145.468,174 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,90 azalarak 37.300,258 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2018 yılı Aralık ayında:

 • Motorin türlerinde 41.937,693 ton akaryakıt ve 2.676,481 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 143.268,603 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.