TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Ocak Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Ocak dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %26,68 artarak 2.327.973,204 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %13,86 artarak 446.875,283 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %7,03 artarak 815.853,991 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %38,63 artarak 460.066,921 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ithalat %18,39 artarak 3.086.877,119 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %48,14 artarak 2.186.802,200 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %13,75 azalarak 695.021,700 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %47,32 artarak 21.857,031 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına göre:

 

 • Toplam ihracat %44,23 artarak 1.054.761,259 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %29,62 artarak 306.795,388 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %1.112,36 artarak 67.173,327 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %46,63 artarak 347.499,583 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %7,85 azalarak 1.973.295,938 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %0,61 azalarak 173.302,565 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,58 azalarak 1.620.619,713 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2019 yılı Ocak ayında 2018 yılı Ocak ayına göre:

 

 • Toplam ihrakiye satışları %14,19 azalarak 271.418,972 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %11,66 azalarak 27.537,277 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %7,25 azalarak 92.372,719 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %18,93 azalarak 143.103,450 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2019 yılı Ocak ayında:

 • Motorin türlerinde 40.627,634 ton akaryakıt ve 2.107,666 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 141.509,503 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.