TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Şubat Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Şubat dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2019 yılı Şubat ayında 2018 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %65,79 artarak 2.529.949,687 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %82,97 artarak 848.590,418 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %41,16 artarak 430.743,263 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %26,92 artarak 416.552,614 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %273,85 artarak 344.184,191 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2019 yılı Şubat ayında 2018 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ithalat %22,57 artarak 3.365.548,178 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %78,30 artarak 2.342.950,235 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %22,71 azalarak 843.954,642 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2019 yılı Şubat ayında 2018 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihracat %126,21 artarak 1.117.672,619 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %74,54 artarak 235.209,504 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %2.188,56 artarak 129.012,589 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %47,93 artarak 314.550,986 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %430,35 artarak 297.673,159 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2019 yılı Şubat ayında 2018 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %2,56 artarak 2.068.311,848 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %1,26 azalarak 164.547,771 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,05 artarak 1.663.472,639 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2019 yılı Şubat ayında 2018 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %15,00 azalarak 269.317,755 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %3,32 azalarak 101.018,182 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %30,06 azalarak 121.432,889 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %11,69 artarak 31.956,306 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2019 yılı Şubat ayında:

 • Motorin türlerinde 42.806,857 ton akaryakıt ve 3.107,399 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 118.780,875 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.