TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Mart Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Mart dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2019 yılı Mart ayında 2018 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %87,65 artarak 2.739.246,681 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %30,97 artarak 956.739,391 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %15,56 artarak 415.005,283 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %24,85 artarak 403.345,879 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %132,39 artarak 362.996,167 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2019 yılı Mart ayında 2018 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ithalat %19,61 artarak 3.697,770,552 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %87,22 artarak 2.504.806,048 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %16,57 azalarak 1.068.007,683 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2019 yılı Mart ayında 2018 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihracat %103,78 artarak 1.382.643,503 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %18,13 artarak 277.815,297 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %2.587,42 artarak 187.182,029 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %40,82 artarak 347.883,517 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %19,95 artarak 416.438,724 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

2019 yılı Mart ayında 2018 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %9,24 azalarak 2.284.247,350 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %2,82 artarak 185.246,766 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %11,48 azalarak 1.908.814,018 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2019 yılı Mart ayında 2018 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %11,80 azalarak 312.587,650 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %16,75 azalarak 99.250,230 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %17,44 azalarak 164.409,662 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,19 artarak 37.883,958 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2019 yılı Mart ayında:

 • Motorin türlerinde 36.808,593 ton akaryakıt ve 3.922,994 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 161.167,856 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.