TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Nisan Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Nisan dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2019 yılı Nisan ayında 2018 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %70,27 artarak 2.845.894,674 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %57,43 artarak 1.012.519,780 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %25,68 artarak 412.706,540 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %10,10 artarak 375.469,383 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %187,36 artarak 367.930,406 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2019 yılı Nisan ayında 2018 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ithalat %15,35 artarak 3.586.100,003 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %60,94 artarak 2.378.355,545 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %24,33 azalarak 981.534,138 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2019 yılı Nisan ayında 2018 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihracat %120,97 artarak 1.188.534,227 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %60,52 artarak 215.680,703 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %2.384,99 artarak 169.868,003 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %34,43 artarak 385.940,030 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %167,43 artarak 274.341,244 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %3,80 azalarak 2.407.994,213 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %1,35 artarak 188.627,997 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,79 azalarak 1.989.055,672 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2019 yılı Nisan ayında 2018 yılı Nisan ayına göre:

 

 • Toplam ihrakiye satışları %10,43 azalarak 288.449,012 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %7,82 azalarak 101.427,901 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %17,10 azalarak 144.013,481 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %11,71 artarak 32.693,456 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2019 yılı Nisan ayında:

 • Motorin türlerinde 66.541,802 ton akaryakıt ve 2.157,071 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 140.846,603 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.