TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Mayıs Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Mayıs dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %29,26 artarak 2.849.985,250 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %34,27 artarak 1.072.401,159 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %9,98 artarak 409.732,310 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %11,69 artarak 484.221,959 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %289,45 artarak 182.738,953 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ithalat %13,76 artarak 3.969.330,103 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %48,22 artarak 2.671.509,874 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %29,08 azalarak 945.560,570 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihracat %60,27 artarak 1.041.949,705 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %25,28 artarak 208.136,228 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %938,30 artarak 97.437,314 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %7,78 artarak 364.089,148 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %150,36 artarak 180.519,368 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %5,05 azalarak 2.499.847,208 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %2,87 artarak 198.568,632 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,38 azalarak 2.093.244,026 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %19,23 azalarak 290.101,672 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %17,28 azalarak 101.602,492 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %24,65 azalarak 149.347,504 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %12,97 artarak 34.869,141 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2019 yılı Mayıs ayında:

 • Motorin türlerinde 59.547,048 ton akaryakıt ve 2.617,340 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 140.206,041 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.