TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Haziran Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Haziran dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2019 yılı Haziran ayında 2018 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %17,62 artarak 2.562.596,448 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %40,04 artarak 1.054.013,376 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %17,36 artarak 448.784,134 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %0,43 azalarak 444.411,342 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %25,68 artarak 95.111,214 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2019 yılı Haziran ayında 2018 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ithalat %6,99 azalarak 3.151.387,165 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %15,53 artarak 2.116.479,418 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %39,70 azalarak 751.047,616 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2019 yılı Haziran ayında 2018 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihracat %73,11 artarak 1.187.250,911 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %20,31 artarak 250.493,006 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %367,61 artarak 42.669,421 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %17,24 artarak 428.888,661 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %268,22 artarak 242.440,376 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2019 yılı Haziran ayında 2018 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %5,40 azalarak 2.396.627,554 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %0,98 artarak 221.447,829 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,84 azalarak 1.994.974,137 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2019 yılı Haziran ayında 2018 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %24,80 azalarak 262.516,643 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %6,10 azalarak 101.861,255 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %40,71 azalarak 118.041,268 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,20 azalarak 34.665,066 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2019 yılı Haziran ayında:

 • Motorin türlerinde 68.043,152 ton akaryakıt ve 1.676,590 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 113.070,425 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.