TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Temmuz Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Temmuz dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %25,15 artarak 3.198.731,072 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %45,29 artarak 1.308.389,285 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %2,17 artarak 456.224,196 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %7,93 artarak 541.533,910 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %121,81 artarak 171.995,951 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ithalat %4,21 artarak 4.097.455,744 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %26,37 artarak 2.879.822,622 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %25,27 azalarak 1.014.470,860 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihracat %38,76 artarak 1.035.700,246 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %0,76 artarak 209.476,791 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %742,30 artarak 96.824,765 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %12,09 artarak 462.705,811 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %42,09 artarak 107.018,813 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %2,81 artarak 2.918.537,361 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %0,58 artarak 234.910,710 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,01 artarak 2.456.981,421 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2019 yılı Temmuz ayında 2018 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %19,33 azalarak 287.242,769 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %14,41 azalarak 101.936,437 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %27,57 azalarak 132.375,867 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %20,18 artarak 44.193,538 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2019 yılı Temmuz ayında:

 • Motorin türlerinde 68.305,855 ton akaryakıt ve 3.793,991 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 127.265,026 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.