TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Ağustos Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Ağustos dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %23,78 artarak 3.286.175,526 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %33,85 artarak 1.319.163,983 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %5,20 azalarak 470.966,230 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %23,65 artarak 611.637,654 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %76,04 artarak 228.055,714 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ithalat %12,04 artarak 4.209.259,419 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %46,14 artarak 3.044.233,440 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %27,37 azalarak 937.680,142 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihracat %73,60 artarak 1.339.973,750 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %32,71 artarak 243.298,018 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %1.683,15 artarak 236.887,775 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %24,99 artarak 529.980,065 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %140,03 artarak 193.765,727 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %3,40 artarak 2.784.871,216 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %4,09 artarak 262.303,557 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,66 artarak 2.314.368,728 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %16,10 azalarak 266.658,341 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %15,37 azalarak 97.144,150 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %25,52 azalarak 118.458,104 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,93 artarak 42.946,717 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2019 yılı Ağustos ayında:

 • Motorin türlerinde 57.929,927 ton akaryakıt ve 1.829,196 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında115.518,747 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.