TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Eylül Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Eylül dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2019 yılı Eylül ayında 2018 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %34,51 artarak 3.203.677,952 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %46,51 artarak 1.271.164,027 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %16,86 artarak 460.913,838 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %38,63 artarak 611.379,418 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %45,36 azalarak 114.465,126 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2019 yılı Eylül ayında 2018 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ithalat %17,22 artarak 3.361.065,789 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %29,45 artarak 2.691.930,622 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %0,91 azalarak 1.004.393,345 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2019 yılı Eylül ayında 2018 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihracat %32,84 artarak 1.312.535,296 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %10,93 azalarak 214.288,471 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %2.518,11 artarak 231.712,221 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %23,54 artarak 465.156,595 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %9,50 azalarak 192.628,341 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2019 yılı Eylül ayında 2018 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %8,23 artarak 2.634.495,960 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %1,22 artarak 199.761,066 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %4,99 artarak 2.189.680,238 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2019 yılı Eylül ayında 2018 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %17,52 azalarak 252.983,420 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %10,56 azalarak 104.156,537 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %36,47 azalarak 93.631,139ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %17,90 artarak 42.910,854 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2019 yılı Eylül ayında:

 • Motorin türlerinde 73.647,620 ton akaryakıt ve 2.493,015 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 91.198,215 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.