TR | EN

Petrol Piyasası 2019 Yılı Aralık Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Aralık dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2019 yılı Aralık ayında 2018 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %11,53 artarak 2.855.414,454 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %40,36 artarak 1.255.065,154 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %4,61 artarak 453.573,092 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %12,98 artarak 486.501,764 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %78,20 azalarak 62.694,863 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2019 yılı Aralık ayında 2018 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ithalat %14,32 artarak 3.642.373,873 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %21,72 artarak 2.576.637,839 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %2,09 artarak 813.236,142 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2019 yılı Aralık ayında 2018 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihracat %17,95 artarak 1.191.827,498 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %0,29 azalarak 277.744,997 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %555,58 artarak 293.691,613 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %21,69 artarak 440.784,992 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %82,05 azalarak 52.941,781 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2019 yılı Aralık ayında 2018 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %15,28 artarak 2.512.228,123 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %5,45 artarak 191.394,907 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %13,81 artarak 2.109.010,704 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2019 yılı Aralık ayında 2018 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %6,79 artarak 297.301,185 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %14,16 artarak 95.157,504 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %5,19 artarak 153.010,751 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %17,52 artarak 43.834,944 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2019 yılı Aralık ayında:

 • Motorin türlerinde 80.045,112 ton akaryakıt ve 3.707,235 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 18.153,312 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir
 • Denizcilik yakıtlarında 150.422,155 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.