TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Ocak Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Ocak dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2020 yılı Ocak ayında 2019 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %23,72 artarak 2.880.106,125 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %7,37 azalarak 413.930,828 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %55,94 artarak 1.272.248,411 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %13,68 artarak 523.016,169 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Ocak ayında 2019 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ithalat %12,78 artarak 3.526.328,470 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %22,72 artarak 2.683.700,761 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %8,84 azalarak 670.014,017 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil türleri ithalatı %50,79 azalarak 40.557,471 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

 2020 yılı Ocak ayında 2019 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ihracat %6,34 artarak 1.121.601,920 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %15,75 azalarak 258.477,328 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %304,65 artarak 271.816,609 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %21,44 artarak 421.995,994 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Ocak ayında 2019 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %7,56 artarak 2.121.074,264 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %6,57 artarak 184.688,095 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,84 artarak 1.780.152,261ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Ocak ayında 2019 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %20,29 artarak 328.382,690 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %36,73 artarak 37.651,106 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %15,76 artarak 106.927,239 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %16,56 artarak 166.801,536 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Ocak ayında:

 • Motorin türlerinde 5.998,725 ton akaryakıt ve 7.378,083 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 164.448,291 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 18.199,162 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.