TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Şubat Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Şubat dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2020 yılı Şubat ayında 2019 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %5,89 artarak 2.679.034,992 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %46,35 artarak 1.241.900,740 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %13,25 azalarak 373.678,371 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %3,32 azalarak 402.041,793 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %86,28 azalarak 47.214,555 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Şubat ayında 2019 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ithalat %10,66 azalarak 3.002.130,866 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %0,69 azalarak 2.326.705,741 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %33,98 azalarak 553.810,343 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Şubat ayında 2019 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihracat %29,85 azalarak 784.097,133 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %37,92 azalarak 146.013,829 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %33,19 artarak 171.831,291 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %2,59 artarak 322.710,078 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %81,85 azalarak 54.035,022 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Şubat ayında 2019 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %3,58 artarak 2.093.172,093 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %7,98 artarak 177.710,655 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,69 artarak 1.765.875,476 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Şubat ayında 2019 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %8,99 artarak 293.527,671 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %12,95 azalarak 87.939,306 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %34,17 artarak 162.921,362 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,73 artarak 32.509,267 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Şubat ayında:

 • Motorin türlerinde 12.561,415 ton akaryakıt ve 3.378,688 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 157.845,440 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.