TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Mart Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Mart dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2020 yılı Mart ayında 2019 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %8,96 artarak 2.984.761,333 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %45,39 artarak 1.390.963,045 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %3,28 azalarak 401.406,572 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %4,64 azalarak 384.634,554 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %87,11 azalarak 46.781,197 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Mart ayında 2019 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ithalat %7,21 azalarak 3.525.608,019 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %7,25 artarak 2.686.485,858 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %37 azalarak 672.804,770 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Mart ayında 2019 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihracat %30,04 azalarak 967.351,181 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %6,01 azalarak 261.123,352 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %61,64 artarak 302.565,038 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %33,42 azalarak 231.628,007 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %89,26 azalarak 44.710,906 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Mart ayında 2019 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %5,51 artarak 2.391.439,854 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %0,84 azalarak 183.695,931 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %8,12 artarak 2.065.116,964 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Mart ayında 2019 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %11,85 azalarak 273.331,006 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %27,55 azalarak 71.905,428 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %2,63 azalarak 160.077,517 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,47 azalarak 34.149,268 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Mart ayında:

 • Motorin türlerinde 8.847,479 ton akaryakıt ve 3.694,195 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 155.691,230 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.