TR | EN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piya

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu'nu yayınladı. Rapora göre; 

 

Üretim

 

  • Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2019 yılı toplam LPG üretimi geçen yıla göre %17,98 artarak 1.081.577 ton olmuştur.

 

İthalat

 

  • Rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince 2019 yılında yapılan LPG ithalatı, geçen yıla göre %6,11 azalarak 3.103.979 ton olmuştur.
  • 2019 yılında 20 farklı ülkeden/bölgeden LPG ithalatı yapılmış olup en çok ithalat yapılan ilk 5 ülke Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç ve Rusya olmuştur.

 

İhracat

 

  • Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince 2019 yılında yapılan LPG ihracatı, geçen yıla göre %8,92 azalarak 100.225 ton olmuştur.
  • 2019 yılında 11 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı yapılmış olup en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke İsviçre, K.K.T.C., Lübnan, Yunanistan ve Mısır olmuştur.

 

Yurtiçi Satışlar

 

  • Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2019 yılında 728.643 ton tüplü LPG, 94.540  ton dökme LPG,  3.354.429 ton otogaz olmak üzere toplam 4.177.612 ton LPG satışı yapılmıştır.
  • 2019 yılı yurt içi satış rakamları ürün bazında bir önceki yıl ile birlikte değerlendirildiğinde; tüplü LPG satışında %2,88 azalma, dökme LPG satışında %16,33 azalma ve otogaz LPG satışında % 2,17 artma olup, toplam LPG satışında %0,75’lik artma yaşandığı gözlemlenmiştir.
  • 2019 yılında tüplü LPG %17,44, dökme LPG %2,26 ve otogaz %80,30 pazar payına sahip olmuştur.
  • Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2019 yılında 37.990 ton Standardize LPG satışı yapılmıştır.
  • Sektörün 2019 yılı satış rakamları 2010 yılı rakamları ile karşılaştırıldığında ise, tüplü LPG satışında % 30,19 ve dökme LPG satışında %31,50 azalma yaşanırken otogaz LPG satışında ise%34,74’lük bir artış yaşandığı görülmektedir. Toplam LPG satışında ise % 13,8’lik bir artış ortaya çıkmaktadır. Sektörün iki ürün segmentinde yaşadığı kayıpları otogaz ile telafi ettiği görülmektedir.