TR | EN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu yayınlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2019 Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu 'nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretimde 2019 yılında 2018 yılına göre:

 • Toplam rafineri üretimi %38,84 artarak 34.712.676,927 ton,
 • Motorin türleri üretimi %46,81 artarak 13.642.113,671 ton,
 • Benzin türleri üretimi %12,89 artarak 5.287.867,933 ton,
 • Havacılık yakıtları üretimi %24,62 artarak 5.964.837,849 ton,
 • Denizcilik yakıtları üretimi %32,81 artarak 2.345,459,557 ton,
 • Diğer ürünler üretimi ise %61,44 artarak 7.117.493,604 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalatta 2019 yılında 2018 yılına göre:

 • Toplam ithalat %17,99 artarak 44.822.756,254 ton,
 • Ham petrol ithalatı %53,70 artarak 31.073.819,090 ton,
 • Motorin türleri ithalatı %20,73 azalarak 10.901.420,042 ton,
 • Fuel Oil türleri ithalatı %0,55 artarak 556.581,360 ton,
 • Havacılık yakıtları ithalatı %26,46 azalarak 354.256,256 ton,
 • Diğer ürünler ithalatı %35,90 azalarak 1.906.156,475 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracatta 2019 yılında 2018 yılına göre:

 • Toplam ihracat %60,92 artarak 14.281.813,497 ton,
 • Benzin türleri ihracatı %21,83 artarak 2.972.490,236 ton,
 • Motorin türleri ihracatı %1.353,69 artarak 2.121.842,787 ton,
 • Havacılık yakıtları ihracatı %30,50 artarak 5.056.892,940 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlarda[1] 2019 yılında 2018 yılına göre:

 • Toplam yurt içi satışlar %3,85 azalarak 26.737.749,895 ton,
 • Benzin türleri satışları %2,98 artarak 2.399.341,118 ton,
 • Motorin türleri satışları %4,42 azalarak 22.535.057,252 ton,

 

İhrakiye Satışlarında[2] 2019 yılında 2018 yılına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %12,41 azalarak 3.358.520,800 ton,
 • Havacılık yakıtları satışları %4,16 azalarak 1.227.356,589 ton,
 • Denizcilik yakıtları satışları %23,29 azalarak 1.562.605,263 ton,
 • Motorin türleri satışları %10,20 artarak 458.073,862 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimlerde 2019 yılında:

 • Motorin türlerinde 710.802,531 ton akaryakıt ve 32.222,814 ton ihrakiye teslimi,
 • Denizcilik yakıtlarında 1.522.306,703 ton ihrakiye teslimi,
 • Havacılık yakıtların 54.899,235 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

Fiyat Hareketleri:

 • 2019 yılında uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak benzin ve motorin fiyatları ülkemizde değişim göstermiş ve vergisiz bayi satış fiyatı ortalaması yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz benzin için 3,33 TL/LT, motorin için ise 3,59 TL/LT olarak gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.