TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Nisan Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Nisan dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2020 yılı Nisan ayında 2019 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %9,04 azalarak 2.588.584,675 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi % 25,24 artarak 1.268.089,994 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %33,62 azalarak 273.969,569 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %58,14 azalarak 157.187,431 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %86,42 azalarak 49.977,932 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Nisan ayında 2019 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ithalat %18,10 azalarak 2.937.325,101 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %1,10 azalarak 2.352.277,016 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %52,86 azalarak 462.735,815 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Nisan ayında 2019 yılı Nisan ayına göre:

 

 • Toplam ihracat %27,05 azalarak 867.014,888 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %45,05 azalarak 118.519,497 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %112,29 artarak 360.621,026 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %48,90 azalarak 197.200,002 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %81,62 azalarak 50.431,920 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Nisan ayında 2019 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %26,72 azalarak 1.717.104,779 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %39,49 azalarak 114.140,745 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %23,18 azalarak 1.528.046,095 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Nisan ayında 2019 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %25,15 azalarak 215.912,650 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %77,21 azalarak 23.110,240 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları % 9,90 artarak 158.276,446 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %29,56 azalarak 23.046,358 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Nisan ayında:

 • Motorin türlerinde 87.162,997 ton akaryakıt ve 3.162,417 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 154.432,805 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.