TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Mayıs Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Mayıs dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2020 yılı Mayıs ayında 2019 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %11,30 azalarak 2.527.871,669 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %20,33 artarak 1.290.449,756 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %41,04 azalarak 241.568,433 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %67,26 azalarak 158.546,640 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %80,58 azalarak 35.486,240 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Mayıs ayında 2019 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ithalat %22,67 azalarak 3.082.738,547 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %12,64 azalarak 2.333.937,337 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %40,02 azalarak 577.480,258 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Mayıs ayında 2019 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihracat %22,48 azalarak 809.247,244 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %34,08 azalarak 137.194,169 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %280,25 artarak 370.505,238 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %65,25 azalarak 127.223,093 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %68,63 azalarak 56.632,990 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Mayıs ayında 2019 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %25,75 azalarak 1.825.666,677 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %35,40 azalarak 128.318,203 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %22,66 azalarak 1.620.948,179 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Mayıs ayında 2019 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %42,44 azalarak 166.558,053 olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %81,23 azalarak 19.081,938 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %19,22 azalarak 117.569,282 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %37,08 azalarak 21.956,251 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Mayıs ayında:

 • Motorin türlerinde 155.062,969 ton akaryakıt ve 3.871,785 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 112.898,137 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.