TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Haziran Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Haziran dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2020 yılı Haziran ayında 2019 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %11,43 azalarak 2.269.614,048 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %15,39 artarak 1.216.270,974 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %53,64 azalarak 208.036,741 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %68,96 azalarak 137.950,241 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %88,09 azalarak 11.328,213 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Haziran ayında 2019 yılı Haziran ayına göre:

 

 • Toplam ithalat %11,58 azalarak 2.786.134,476 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %21,98 azalarak 1.651.367,622 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %20,86 artarak 907.205,870 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Haziran ayında 2019 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihracat %67,89 azalarak 348.925,571 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %81,74 azalarak 45.741,025 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %49,68 artarak 63.869,604 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %69,32 azalarak 135.097,739 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %83,07 azalarak 41.040,742 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2020 yılı Haziran ayında 2019 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %5,49 artarak 2.480.679,878 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %4,57 azalarak 211.325,056 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %8,95 artarak 2.174.069,171 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Haziran ayında 2019 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %22,88 azalarak 202.440,358 olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %57,82 azalarak 42.965,700 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %7,39 artarak 126.759,177 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %29,76 azalarak 24.347,656 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Haziran ayında:

 • Motorin türlerinde 38.344,280 ton akaryakıt ve 2.632,551 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 123.233,545 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.