TR | EN

Petrol Piyasası 2015 Yılı Kasım Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2015 Kasım dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı.

ÖZET [1]

Toplam İthalat

2015 yılı Ocak-Kasım Döneminde 2014 yılı Ocak-Kasım Dönemine Göre:

 • Ham petrol ithalatı %41,7 artarak 22.666.512 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı %1,85 artarak 10.864.168 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • 2015 yılında Biodizel ihtiva eden motorin ithalatı gerçekleşmemiştir.
 • Jet yakıtı ithalatı % 76,49 azalarak 174.971 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Kasım Ayında 2014 yılı Kasım Ayına Göre:

 • Ham petrol ithalatı %38,67 artarak 2.280.354 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı %4,91 azalarak 876.290 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • 2015 yılında biodizel ihtiva eden motorin ithalatı gerçekleşmemiştir.
 • Jet yakıtı ithalatı %90,37 azalarak 2.240 ton olarak gerçekleşmiştir.

Üretim

2015 yılı Ocak-Kasım Döneminde 2014 yılı Ocak-Kasım Dönemine Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %37,77 artarak 25.346.004 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %37,37 artarak 7.653.005 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %31,17 artarak 4.653.318 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı üretimi %39,51 artarak 4.605,625 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Kasım Ayında 2014 yılı Kasım Ayına Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %31,29 artarak 2.470.287 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %38,54 artarak 794.479 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %40,38 artarak 467.299 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı üretimi %32,62 artarak 411.517 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2015 yılı Ocak-Kasım Döneminde 2014 yılı Ocak-Kasım Dönemine Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %53,46 artarak 2.833.585 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ihracatı %53,62 azalarak 25.085 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı ihracatı  %20,06 artarak 3.458.724 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Kasım Ayında 2014 yılı Kasım Ayına Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %52,54 artarak 314.680 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ihracatı %25,07 artarak 3.033 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı ihracatı %16,50 artarak 347.891 ton olarak gerçekleşmiştir.

Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Akaryakıt Satışları [2]

2015 yılı Ocak-Kasım Döneminde 2014 yılı Ocak-Kasım Dönemine Göre:

 • Toplam akaryakıt satışları %14,27 artarak 20.781.208 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden hariç) satışları %6,11 artarak 15.624.806 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Biodizel ihtiva eden motorin satışları %137,58 artarak 2.804.315 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Toplam motorin satışları %15,86 artarak 18.429.121 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %9,11 artarak 1.916.862 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Kasım Ayında 2014 yılı Kasım Ayına Göre:

 • Toplam akaryakıt satışları %18,81 artarak 2.023.704 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden hariç) satışları %17,03 artarak 1.592.474 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Biodizel ihtiva eden motorin satışları %48,08 artarak 214.907 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Toplam motorin satışları %20,03 artarak 1.807.381 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %14,98 artarak 165.392 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları [3]

2015 yılı Ocak-Kasım Döneminde 2014 yılı Ocak-Kasım Dönemine Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %12,07 artarak 6.522.707 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı satışları %10,16 artarak 4.212.624 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik amaçlı toplam ihrakiye teslim miktarı %15,74 artarak 2.308.090 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Kasım Ayında 2014 yılı Kasım Ayına Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %14,02 artarak 553.901 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı satışları %15,02 artarak 336.398 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik amaçlı toplam ihrakiye teslim miktarı %12,51 artarak 217.365 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

 

[1] Önemli Hatırlatma: Lisans sahibi firmalar, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde bildirim düzeltme talebinde bulunarak daha önce Kuruma sundukları verilerde düzeltme yapabilmektedir. Bu sebeple yayımlanan raporlar arasında veri farklılıkları olabilmektedir.

 

[2] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi ve serbest kullanıcılara satışı ile askeri kullanım amaçlı satışları kapsar.

[3] Yurtiçine teslimler, ihracat rejimi kapsamındaki teslimler ile transit rejimi kapsamındaki teslimleri kapsar.