TR | EN

Petrol Piyasası 2015 Yılı Aralık Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2015 Aralık dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

ÖZET[1]

Toplam İthalat

2015 yılı Ocak-Aralık Döneminde 2014 yılı Ocak-Aralık Dönemine Göre:

 • Ham petrol ithalatı %43,41 artarak 25.064.776 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı %0,62 artarak 11.884.892 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • 2015 yılında Biodizel ihtiva eden motorin ithalatı gerçekleşmemiştir.
 • Jet yakıtı ithalatı % 76,90 azalarak 175.680 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Aralık Ayında 2014 yılı Aralık Ayına Göre:

 • Ham petrol ithalatı %61,82 artarak 2.398.264 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı %10,85 azalarak 1.020.724 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • 2015 yılında biodizel ihtiva eden motorin ithalatı gerçekleşmemiştir.
 • Jet yakıtı ithalatı %95,59 azalarak 709 ton olarak gerçekleşmiştir.

Üretim

2015 yılı Ocak-Aralık Döneminde 2014 yılı Ocak-Aralık Dönemine Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %33,79 artarak 26.877.326 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %35,43 artarak 8.230.530 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %25,35 artarak 4.949.045 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı üretimi %38,01 artarak 4.897.388 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Aralık Ayında 2014 yılı Aralık Ayına Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %49,13 artarak 2.522.502 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %69,25 artarak 856.772 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %14,71 artarak 459.740 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı üretimi %69,43 artarak 418.662 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2015 yılı Ocak-Aralık Döneminde 2014 yılı Ocak-Aralık Dönemine Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %49,3 artarak 3.115.474 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ihracatı %50,59 azalarak 27.526 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı ihracatı  %21,43 artarak 3.757.478 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Aralık Ayında 2014 yılı Aralık Ayına Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %17,36 artarak 281.889 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ihracatı %50,87 artarak 2.441 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı ihracatı %40,05 artarak 298.754 ton olarak gerçekleşmiştir.

Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Akaryakıt Satışları[2]

2015 yılı Ocak-Aralık Döneminde 2014 yılı Ocak-Aralık Dönemine Göre:

 • Toplam akaryakıt satışları %14,27 artarak 22.771.859 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden hariç) satışları %6,49 artarak 17.135.782 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Biodizel ihtiva eden motorin satışları %127,73 artarak 3.047.243 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Toplam motorin satışları %15,79 artarak 20.183.025 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %9,11 artarak 2.090.749 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Aralık Ayında 2014 yılı Aralık Ayına Göre:

 • Toplam akaryakıt satışları %16,06 artarak 2.021.848 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin (biodizel ihtiva eden hariç) satışları %12,85 artarak 1.542.180 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Biodizel ihtiva eden motorin satışları %54,01 artarak 242.928 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Toplam motorin satışları %17,11 artarak 1.785.108 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %9,12 artarak 173.887 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[3]

2015 yılı Ocak-Aralık Döneminde 2014 yılı Ocak-Aralık Dönemine Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %12,94 artarak 7.121.825 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı satışları %10,48 artarak 4.533.665 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik amaçlı toplam ihrakiye teslim miktarı %17,53 artarak 2.586.030 ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Aralık Ayında 2014 yılı Aralık Ayına Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %23,34 artarak 599.118 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Jet yakıtı satışları %14,83 artarak 321.041 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik amaçlı toplam ihrakiye teslim miktarı %34,87 artarak 277.940 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

 

[1] Önemli Hatırlatma: Lisans sahibi firmalar, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde bildirim düzeltme talebinde bulunarak daha önce Kuruma sundukları verilerde düzeltme yapabilmektedir. Bu sebeple yayımlanan raporlar arasında veri farklılıkları olabilmektedir.

[2] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi ve serbest kullanıcılara satışı ile askeri kullanım amaçlı satışları kapsar.

[3] Yurtiçine teslimler, ihracat rejimi kapsamındaki teslimler ile transit rejimi kapsamındaki teslimleri kapsar.